„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Dziennik Pokładowy Kronika Klubu Rok 2010

ROK 2010


9 styczniaZebranie Założycielskie Stowarzyszenia Żeglarskiego „Jacht Klub Nisko”

W zebraniu uczestniczyło 41 członków – założycieli. W trakcie zebrania m.in. przyjęto statut Jacht Klubu oraz powołano Zarząd w składzie: Komandor Stanisław Czerewin, Vicekomandor Kazimierz Krawczyk, Vicekomandor Jerzy Chmiel, Vicekomandor Jacek Gołębiowski, Vicekomandor Radosław Krawczyk oraz członkowie Grzegorz Dubiel, Kazimierz Irsmanbet, Michał Siudy i Natalia Zajączkowska. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Piotr Barć, Elżbieta Chmiel i Łukasz Mierzwa. (fotorelacja)


6 lutego – Karnawałowa impreza żeglarska w restauracji „Gospoda”

Na imprezie tej gościliśmy m.in. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Juliana Ozimka


24 kwietnia – Parada jachtów członków Jacht Klubu Nisko na niżańskich plantach


maj – czerwiec – I szkolenie na patent żeglarza jachtowego

W szkoleniu przeprowadzonym na prywatnych jachtach członków Jacht Klubu wzięło udział 18 osób. (fotorelacja)


21 – 22 sierpnia – I Regaty Wioślarsko-Żeglarskie na zalewie w Podwolinie.

W pierwszym dniu w zawodach wioślarskich (na kajakach) wystartowało 18 załóg. Pierwsze miejsce zajęły Monika Dużak i Daria Makowiecka. W drugim dniu startowały jachty "Omega" i "470" - łącznie 12 załóg. Zwyciężyła trójka żeglarzy: Kacper Bacher, Aleksandra Bacher i kapitan - Patryk Gołębiowski.


sierpień – październik – II szkolenie na patent żeglarza jachtowego.

Szkolenie przeprowadzono na prywatnych jachtach członków Jacht Klubu Nisko. Wzięło w nim udział 22 osoby. Egzamin odbył się 16 października na zalewie w Wilczej Woli. (fotorelacja)


12 – 19 września - Szkolenie na stopień młodszego instruktora żeglarstwa w Wilczej Woli.

W szkoleniu uczestniczyło 9 członków JKN, z których prawie wszyscy powiększyli grono kadry instruktorskiej naszego Klubu. (fotorelacja)


2 października – II Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wilcza Wola (fotorelacja)


październik - Szkolenie na stopień sternika jachtowego w Górkach Zachodnich


27 listopada – Andrzejki Żeglarskie w Zajeździe „Mario” w Sarzynie (fotorelacja)