„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Strefa Klubowicza Z pracy Zarządu

Zebranie Zarządu 20 czerwca 2022 r.

1. Sprawy organizacyjne XII Niżańskich Regat

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia trzech nowych członków klubu.

3. Podjęcie uchwały o wykreśleniu jedenastu członków Jacht Klubu Nisko z powodu nieopłacania składek członkowskich.

4. Podjęcie uchwały o organizacji Walnego Zebrania

5. Sprawy klubowe (m.in. zakup szkoleniowego jachtu kabinowego, sprawy związane z udostępnianiem jachtu Niżanka dla członków klubu)


Zebranie Zarządu 7 czerwca 2022 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka klubu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członka Zarządu do dysponowania klubowymi rachunkami bankowymi.


Zebranie Zarządu 23 lutego 2022 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji kursu żeglarskiego

2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach Szkoły Żeglarstwa

3. Podjęcie uchwały w sprawie opłat związanych z eksploatacją jachtu Niżanka

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia koordynatorów jachtu Niżanka

5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji XII Niżańskich Regat

6. Podjęcie uchwały w sprawie ubezpieczenia OC instruktorów

7. Dyskusje na temat wypożyczenia jachtu szkoleniowego, remontu jachtu Orion, przedstawienie aktualnej sytuacji i planów Szkoły Żeglarstwa


Zebranie Zarządu 7 stycznia 2022 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu jachtu Omega Sport.


Zebranie Zarządu 12 grudnia 2021 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3 nowych członków klubu.


Zebranie Zarządu 3 września 2021 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia Żeglarskiego „Jacht Klub Nisko”.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3 nowych członków.

3. Organizacja Jesiennego Ogniska Integracyjnego


Zebranie Zarządu 18 sierpnia 2021 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania naszego Stowarzyszenia.


Zebranie Zarządu 17 lipca 2021 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 7 nowych członków klubu.


W dniu 7 maja 2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku Zebranie Zarządu. Podjęto uchwały o organizacji kursu żeglarskiego na patent żeglarza jachtowego, o udziale w Programie Klub, wyznaczono Koordynatora Rejsów na Niżance oraz określono koszty eksploatacji jachtu "Niżanka" w nowym sezonie.


Podczas zdalnego Zebrania Zarządu w dniu 21 sierpnia 2020 r. przyjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia Walnego Zebrania w terminie wrześniowym.


22 maja 2020 roku Zarząd klubu przyjął zdalnie uchwałę w sprawie zmian formalnych dotyczących kursu na patent żeglarza jachtowego w czasie epidemii COVID19.


13 maja 2020 roku na zdalnym Zebraniu Zarządu przyjęto uchwałę w sprawie Regulaminu Dodatkowego dotyczącego treningów żeglarskich prowadzonych przez Szkołę Żeglarstwa.


Kolejne zebrania ze względu na epidemię Covid19 i związana z nią ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń odbyły się w formie zdalnej (za pomocą korespondencji mailowej).


14 lutego 2020 roku odbyło się zebranie Zarządu, na którym podjęto szereg uchwał związanych z rozpoczęciem nowego sezonu (dot. Walnego Zebrania, umowy z UGiM Nisko, Programu Klub, organizacji regat, kursu żeglarskiego i przyjęciu nowych członków). Dyskutowano również o planach Szkoły Żeglarstwa, zakupie silnika do klubowego RIB-a, a także o koniecznych remontach klubowego sprzętu i kosztach utrzymania "Niżanki".


Czwarte zebranie Zarządu kadencji 2019/2020 odbyło się w dniu 5 sierpnia 2019 r. Wzięło w nim udział 7 członków Zarządu i 1 członek Komisji Rewizyjnej.

W pierwszej części zebrania podjęto uchwałę o przyjęciu 7 nowych członków JKN.

Obszerną część zebrania zdominowała dyskusja o sytuacji związanej z niewłaściwym korzystaniem z jachtu "Niżanka" przez jednego z klubowiczów (lub jego załogę), o propozycjach wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji oraz o sposobach zapobieżenia na przyszłość podobnym zdarzeniom.

W końcowej części zebrania kol.Robert Sołtys poinformował o tegorocznej działalności, sukcesach i potrzebach Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży. Dyskutowano również o możliwości przekształcenia JKN w Organizację Pożytku Publicznego.


Kolejne zebranie Zarządu, w którym uczestniczyło 8 członków Zarządu i 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 29 maja 2019 r.

W pierwszej części Zebrania został przedstawiony stan przygotowania do regat, dyskutowano o poszczególnych zadaniach organizacyjnych, ustalono również szczegółowy program imprezy.

Następnie podjęto następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia 3 nowych członków JKN.

- w sprawie wzoru umowy z kierownikiem/instruktorem Szkoły Żeglarstwa.

- w sprawie powołania Kierownika Szkoły Żeglarstwa i instruktorów.

- w sprawie powołania Koordynatora Rejsów na „Niżance”.

- w sprawie odwołania Regulaminu Rejsów Morskich.

Jednocześnie Zarząd postanowił, że będzie wspierał rejsy organizowane przez skipperów będących członkami klubu (m.in. poprzez ich reklamowanie).


W dniu 5 kwietnia 2019 r., bezpośrednio po Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Żeglarskiego Jacht Klub Nisko, odbyło się pierwsze zebranie Zarządu nowo wybranych władz klubu kadencji 2019-2020.

Podjęto jedną uchwałę - o wyborze wiceprezesów Zarządu: Marty Powęski, Piotra Barcia i Roberta Sołtysa.


W dniu 28 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze w tym roku Zebranie Zarządu JKN, na które przybyło 8 członków Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej.

Podczas Zebrania przyjęto aż 8 uchwał:

- o organizacji Walnego Zebrania członków JKN w dniu 5 kwietnia 2019 roku

- o skreśleniu 11 osób z listy członków JKN z powodu niezapłacenia składek członkowskich za lata ubiegłe

- o przyjęciu do klubu 2 nowych członków wspierających

- o organizacji X Niżańskich Regat na Zalewie Podwolina

- o organizacji wiosennego kursu weekendowego na patent żeglarza jachtowego

- w sprawie ustalenia wysokości comiesięcznej opłaty dotyczącej Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży

- w sprawie udziału w programie "Klub"

- w sprawie poniesienia przez Klub kosztów ubezpieczenia OC instruktorów biorących udział w klubowych szkoleniach.W dniu 23 października 2018 r. odbyło się ostatnie w tym roku Zebranie Zarządu JKN, w którym uczestniczyło 7 członków Zarządu i 1 przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

W trakcie zebrania podjęto uchwałę o przyjęciu 1 osoby w poczet członków JKN. Następnie omawiano sprawy organizacyjne Regat Niepodległościowych oraz zaplanowanego w tym samym czasie ogniska żeglarskiego. Dyskutowano również o bieżących sprawach klubowych.


Wszyscy członkowie Zarządu (9 osób) oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej uczestniczyło dnia 25 lipca 2018 r. w kolejnym Zebraniu Zarządu JKN.

Na zebraniu przyjęto 3 uchwały:

- w sprawie Regulaminu Rejsów Turystycznych na jachcie Solina 24 „Niżanka"

- w sprawie wyznaczenia Koordynatora rejsów i jego zastępcy

- w sprawie określenia jednodniowego kosztu eksploatacji jachtu „Niżanka” w sezonie 2018

Następnie omawiano bieżące sprawy klubowe oraz plany związane z najbliższą działalnością JKN.


30 maja 2018 r. odbyło się Zebranie Zarządu JKN, w którym wzięło udział 8 członków Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej.

W trakcie zebrania podjęto 4 uchwały:

- o przyjęciu do klubu 4 osób

- o skreśleniu 7 osób z listy członków JKN z powodu rezygnacji z członkostwa lub niezapłacenia składek członkowskich za lata ubiegłe

- dotyczącą składek za szkolenie w Szkole Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży

- w sprawie sprzedaży 2 kadłubów jachtów "Optimist"

W dalszej części zebrania szczegółowo omówiono stan przygotowań do organizacji IX Niżańskich Regat na Zalewie Podwolina.


W dniu 9 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku Zebranie Zarządu JKN, na które przybyło 8 członków Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej.

Podczas Zebrania przyjęto 6 uchwał:

- o organizacji Walnego Zebrania członków JKN w dniu 6 kwietnia 2018 roku

- o przyjęciu do klubu 3 nowych członków

- o skreśleniu 2 osób z listy członków JKN z powodu niezapłacenia składek członkowskich za lata ubiegłe

- o organizacji IX Niżańskich Regat na Zalewie Podwolina

- o organizacji wiosennego kursu weekendowego na patent żeglarza jachtowego

- w sprawie poniesienia przez Klub kosztów ubezpieczenia OC instruktorów biorących udział w klubowych szkoleniach.

Dyskutowano również o planach klubowych na rok 2018 (propozycje rejsów, imprez integracyjnych, wodowanie "Niżanki" na Zalewie Solińskim, itd).

Na koniec zebrania kol.Robert Sołtys przedstawił prezentację dotychczasowych dokonań i planów rozwoju Szkoły Żeglarstwa Jacht Klubu Nisko.


30 czerwca 2017 r. odbyło się Zebranie Zarządu, w którym uczestniczyło 7 członków Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej.

W trakcie zebrania przyjęto 3 uchwały: o przyjęciu do klubu nowych członków, o powołaniu Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży przy Jacht Klubie Nisko (w miejsce Sekcji Optimist) i o ustaleniu wielkości opłaty dotyczącej członków tej Szkoły.

Spośród propozycji przysłanych na konkurs wybrano nazwę nowego klubowego jachtu i wylosowano nagrody pocieszenia. Dyskutowano również o zakończonych VIII Niżańskich Regatach i o bieżących sprawach klubowych.


Drugie zebranie Zarządu kadencji 2017-2018 odbyło się w dniu 12 maja 2017 r. Uczestniczyło w nim 7 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej.

Podczas zebrania omówiono szczegółowy plan przygotowań do organizacji VIII Niżańskich Regat Żeglarskich na Zalewie Podwolina i przydzielono konkretne zadania z tym związane poszczególnym członkom Zarządu.

Podjęto też decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu na nazwę nowego klubowego jachtu Solina 24.


W dniu 21 kwietnia 2017 r., bezpośrednio po Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Żeglarskiego Jacht Klub Nisko, odbyło się pierwsze zebranie Zarządu nowo wybranych władz klubu kadencji 2017-2018.

Podjęto jedną uchwałę - o wyborze wiceprezesów Zarządu: Marty Powęski, Piotra Barcia i Roberta Sołtysa.Ostatnie Zebranie Zarządu kadencji 2015-2016 odbyło się w dniu 11 marca 2017 r. Obecnych było na nim 8 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej.

W trakcie spotkania przyjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania JKN w nowym terminie - 21 kwietnia 2017 r.  Dyskutowano też o planach rozwoju Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży, które przedstawił kol. Robert Sołtys.


W dniu 30 stycznia 2017 r. odbyło się dwunaste Zebranie Zarządu JKN kadencji 2015-2016, w którym uczestniczyło 6 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej.

Na Zebraniu przyjęto 5 uchwał:

- o organizacji Walnego Zebrania członków JKN w dniu 11 marca 2017 roku

- o skreśleniu 8 osób z listy członków JKN z powodu niezapłacenia składek członkowskich za lata 2013, 2014, 2015 i 2016

- o organizacji VIII Niżańskich Regat na Zalewie Podwolina

- o organizacji wiosennego kursu weekendowego na patent żeglarza jachtowego

- w sprawie poniesienia przez Klub kosztów ubezpieczenia OC instruktorów biorących udział w klubowych szkoleniach.

Ponadto ustalono kalendarz klubowych imprez, rejsów itp. oraz dyskutowano o kontynuacji budowy jachtu "Solina 24", wyborze miejsca jego stacjonowania i o bieżących sprawach klubowych.


W dniu 24 października 2016 r. odbyło się jedenaste zebranie Zarządu kadencji 2015-2016, w którym wzięło udział 7 członków Zarządu i cała Komisja Rewizyjna (3 osoby).

Podczas zebrania podjęto uchwałę o przyjęciu trzech nowych członków Stowarzyszenia Żeglarskiego „Jacht Klub Nisko”. Następnie Marta Powęska przedstawiła informację o rozliczeniu końcowym zadania publicznego dotyczącego organizacji VII Niżańskich Regat na Zalewie Podwolina, a Piotr Barć poinformował o uzyskaniu dotacji (10 000 zł) z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonej na rozwój Sekcji "Opimist".

W dalszej części zebrania Edward Bryndza przedstawił stan finansów JKN, a Piotr Barć podał aktualne dane dotyczące wpływu składek członkowskich.

Następnie Zarząd podjął decyzję o organizacji dwóch klubowych imprez integracyjnych: Balu Andrzejkowego i wycieczki do Lwowa.

Na koniec Zebrania dyskutowano o bieżących sprawach klubowych, w tym o rozpoczęciu w listopadzie prac wykończeniowych przy "Solinie 24".


Kolejne zebranie Zarządu w dniu 10 czerwca 2016, w którym uczestniczyło 6 członków Zarządu i 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, w całości poświęcono przygotowaniom do VII Niżańskich Regat. Dyskutowano m.in. o rezultatach starań o sponsoring tej imprezy i zakupie nagród dla uczestników regat.

Bezpośrednio po zebraniu odbyło się spotkanie w tej samej sprawie z wszystkimi klubowiczami chętnymi do pomocy w organizacji imprezy.


18 maja 2016 r. odbyło się dziewiąte zebranie Zarządu kadencji 2015-2016. Uczestniczyło w nim 7 członków Zarządu, dwóch członków Komisji Rewizyjnej i Kierownik Sekcji Optimist.

W trakcie zebrania podjęto 3 uchwały:

- w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Żeglarskiego „Jacht Klub Nisko” (rodzice dzieci z Sekcji Optimist).

- o organizacji klubowego rejsu morskiego „Chorwacja 2016”.

- w sprawie zakupu dwóch używanych jachtów klasy„Optimist”

Po głosowaniach kol.Robert Sołtys przedstawił obszerną informację o działalności Sekcji Optimist, omówiono stan przygotowań do organizacji VII Niżańskich Regat na Zalewie Podwolina oraz dyskutowano o innych bieżących sprawach klubowych.


W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zarząd JKN spotkał się na ósmym zebraniu kadencji 2015-2016. Uczestniczyło w nim 7 członków Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej.

Podczas Zebrania podjęto uchwałę o przyjęciu 4 nowych członków Klubu. Następnie dyskutowano o organizacji VII Niżańskich Regat na Zalewie Podwolina. Podjęto wstępne decyzje dotyczące lokalizacji wioski żeglarskiej, ewentualnego zaproszenia zespołu szantowego i działań w celu pozyskania sponsorów imprezy.

Podczas dalszej części zebrania omawiano bieżące sprawy klubowe, w tym postępy w zakupach wyposażenia Soliny 24 oraz przygotowania do opuszczenia poprzedniego lokalu klubowego.


W dniu 22 stycznia 2016 r. odbyło się siódme Zebranie Zarządu JKN kadencji 2015-2016, w którym uczestniczyło 7 członków Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej.

Na Zebraniu przyjęto aż 7 uchwał:

- o organizacji Walnego Zebrania członków JKN w dniu 12 lutego 2016 roku

- o skreśleniu 4 osób z listy członków JKN z powodu niezapłacenia składek członkowskich za lata 2013, 2014 i 2015

- o organizacji VII Niżańskich Regat na Zalewie Podwolina

- o organizacji wiosennego kursu weekendowego na patent żeglarza jachtowego

- w sprawie ustalenia nowej wysokości comiesięcznej opłaty dotyczącej członków Sekcji Optimist w roku szkoleniowym 2016/2017

- o zakupie osprzętu metalowego do jachtu "Solina 24"

- w sprawie poniesienia przez Klub kosztów ubezpieczenia OC instruktorów deklarujących udział w szkoleniu na klubowym kursie na patent żeglarza jachtowego.

Ponadto ustalono kalendarz klubowych imprez, rejsów itp. oraz dyskutowano o kontynuacji budowy jachtu "Solina 24" i o bieżących sprawach klubowych.


W dniu 3 listopada 2015 r. odbyło się szóste Zebranie Zarządu JKN kadencji 2015-2016 r., w którym wzięło udział 8 członków Zarządu.

Przyjęto na nim uchwałę o zakupie dwóch używanych jachtów klasy "Optimist".

Następnie omówiono stan przygotowań do prac wykończeniowych przy jachcie "Solina 24", rozmawiano też o planowanym rejsie klubowym na Wyspy Kanaryjskie i stanie finansów klubu.


W dniu 3 września 2015 r. obyło się kolejne Zebranie Zarządu JKN, na którym przyjęto 4 uchwały:

- o przyjęciu do Klubu pięciu nowych członków

- o organizacji Rejsu Zatokowego we wrześniu 2015 r.

- o organizacji klubowego rejsu w Hiszpanii "Costa Barcelona 2015"

- o utworzeniu klubowego rachunku walutowego EUR

Ustalono również termin organizacji ogniska i regat klubowych na 19 września 2015 r.

Następnie dyskutowano o sekcji "Optimist" (przebieg dotychczasowego szkolenia i plany na przyszłość), o aktualizacji spisu inwentarzowego JKN oraz o zaległościach w płaceniu składek przez członków klubu. Po zasięgnięciu opinii klubowych instruktorów podjęto decyzję o nieorganizowaniu jesiennego kursu na patent żeglarza jachtowego.


W dniu 21 maja 2015 r. Zarząd Klubu spotkał się na krótkim posiedzeniu, na którym przyjęto trzy uchwały:

- o przyjęciu do Klubu pięciu nowych członków - rodziców dzieci należących do sekcji "Optimist"

- o organizacji "VI Niżańskich Regat na Zalewie Podwolina" w dniach 27-28 czerwca 2015 roku

- o organizacji rejsu klubowego na Chorwacji w dniach 30 maja - 6 czerwca 2015 roku

Po zebraniu Zarządu obyło się spotkanie klubowiczów w związku z organizacją czerwcowych regat na zalewie w Podwolinie. Zarząd Klubu poinformował zebranych o dotychczasowych przygotowaniach, a następnie wszystkim chętnym przydzielono konkretne zadania na czas tej imprezy.


W dniu 10 kwietnia 2015 r. odbyło się trzecie Zebranie Zarządu JKN kadencji 2015-2016, w trakcie którego przyjęto dwie uchwały:

- o powołaniu Sekcji "Optimist" Nauka Żeglarstwa dla Najmłodszych przy Jacht Klubie Nisko

- o przyjęciu do JKN jednego członka rzeczywistego i jednego członka wspierającego.


W dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się drugie Zebranie Zarządu JKN kadencji 2015-2016.

W trakcie zebrania przyjęto pięć uchwał:

- o przydziale obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu

- o upoważnieniu członków Zarządu do dysponowania rachunkiem bankowym Klubu

- o prowadzeniu księgowości JKN przez naszego klubowicza

- o zakupie jachtu kabinowego

- o organizacji wiosennego kursu żeglarskiego

W drugiej części zebrania dyskutowano o klubowych planach na 2015 rok dotyczących planowanych rejsów, imprez integracyjnych, szkoleń i regat. Poruszono również temat niezbędnych zakupów, w tym szkoleniowego jachtu kabinowego i przyczepy podłodziowej.


W dniu 30 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu JKN kadencji 2015-2016.

Na zaproszenie Komandora na pierwszą część zebrania przybył kol. Robert Sołtys, który przedstawił wstępną koncepcję utworzenia przy naszym Klubie Sekcji "Optimist" dla najmłodszych adeptów żeglarstwa. Temat został podjęty przez Zarząd Klubu i postanowiono wspólnie uzgodnić zasady działania Sekcji, przygotować odpowiedni regulamin i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za szkolenia w ramach Sekcji.

W drugiej części zebrania zgodnie z wymogami statutu JKN przyjęto uchwałę o wyborze Wiceprezesów nowej kadencji Zarządu.