„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Strefa Klubowicza Składki członkowskie

Wysokość rocznej składki członkowskiej:

75 zł  - dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia

150 zł - dla osób pełnoletnich

 

Termin wpłaty składki członkowskiej

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia §11 pkt 4 roczna składka członkowska winna być wpłacona przez członków Klubu w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego.


Sposoby wpłaty składki członkowskiej

- przelewem na rachunek bankowy "Jacht Klubu Nisko" (Bank Pekao S.A.  I oddział w Stalowej Woli)

nr rachunku: 35 1240 2799 1111 0010 4428 1273

- gotówką do kasy klubu (podczas spotkań i imprez klubowych)

 

Korzyści wynikające z terminowego opłacenia składki członkowskiej za dany rok:

- możliwość nieodpłatnego korzystania z klubowych jachtów na Zalewie Podwolina

- możliwość korzystania z klubowego jachtu Solina 24 "Niżanka" na Zalewie Solińskim

- niższe opłaty za uczestnictwo w klubowych imprezach integracyjnych

- niższe opłaty za udział w klubowych szkoleniach

- niższe składki za udział w rejsach organizowanych przez Jacht Klub Nisko