„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”

Sponsorzy 2019-20

gmina i powiat.jpg
enesta.jpg
lpg2.jpg
nadlesnictworudnik.jpg

JKN na Facebooku

Pogoda w Nisku

http://www.swiatpogody.pl

JKN na Instagram

Szanty

Jacht Klub Nisko Szkolenia Żeglarz jachtowy Uprawnienia

Uprawnienia osoby posiadającej patent Żeglarza Jachtowego

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego , wydany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku ( Dz. U. z 16.04.2013 r , poz. 460) jest uprawniona do;

- prowadzenia jachtów żaglowych  po wodach śródlądowych,

- prowadzenia jachtów żaglowych  o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Z zawartych w w/w rozporządzeniu zapisów wynika, że do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba poniżej 7,5 m nie są wymagane żadne patenty zarówno jeśli chodzi o żeglugę śródlądową jak i morską !

Należy zwrócić również uwagę, że w zakresie uprawnień przysługujących osobie posiadającej patent żeglarza jachtowego nie są stawiane ograniczenia co do długości kadłuba jachtu w żegludze śródlądowej!