„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Szkolenia Sternik jachtowy

Szkolenie, którego dotyczy niżej zamieszczone ogłoszenie odbyło się zgodnie z planem. Tekst ogłoszenia pozostaje na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.

Dla wszystkich żeglarzy, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności żeglarskie i zdobywać morskie doświadczenie a w przyszłości samodzielnie prowadzić jachty na morzu organizowany jest przy udziale naszego Jacht Klubu - kurs na patent Sternika Jachtowego.

Na szkoleniu tym można zdobyć niezbędne doświadczenie w dowodzeniu załogą, poznać zasady manewrowania jachtem balastowym, nauczyć się prowadzenia nawigacji. Można również zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu meteorologii, która pozwoli każdemu bezpiecznie zaplanować morski rejs.

Bezpośrednim organizatorem Kursu jest kpt. Bogdan Sobiło, który poprowadzi zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Ogromne doświadczenie żeglarskie i posiadana wiedza merytoryczna z zakresu żeglarstwa oraz niezwykle interesujący sposób prowadzenia zajęć stanowią ogromny atut każdego kursu prowadzonego przez kpt. Sobiło.

W ramach kursu odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia teoretyczne obejmują dwie sobotnio - niedzielne sesje, na których spotkamy się w dniach 14-15 i 21-22 kwietnia 2012 roku w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Nisku przy ul. Chopina 31.

Zajęcia praktyczne będą realizowane od 30.04 do 05.05.2012. Będziemy pływać na jachcie Sas 39 lub Reja 35 (w zależności od liczby chętnych) na wodach i w portach Zatoki Gdańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem portu macierzystego w Gdańsku Górkach Zachodnich.

Szczegółowy plan zajęć praktycznych  znajdziesz klikając tutaj.

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem na patent sternika jachtowego w Górkach Zachodnich w dniu 06.05.2012 roku przed komisją z ramienia PZŻ.

Wszyscy uczetniczący w kursie muszą spełniać wymagania stawiane kandydatom na sternika jachtowego, w tym staż morski minimum 120 godzin, udokumentowany opiniami z przynajmniej dwóch rejsów (pozostały staż zostanie zrealizowany podczas szkolenia).

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 990 PLN od osoby i obejmuje;

-szkolenie teoretyczne - 4 dni

-szkolenie praktyczne na jachcie - 6 dni

-zakwaterowanie na jachcie

-opiekę instruktora

-ubezpieczenie OC i Casco jachtu

-opłaty postojowe w marinie w Gdańsku - Górkach Zachodnich

 

Podana cena nie obejmuje kosztów dojazdu na szkolenie oraz tzw. kasy jachtowej czyli;

-kosztów wyżywienia

-kosztów paliwa jachtowego

-postojów w marinach poza Górkami Zachodnimi

Kapitan prowadzący zajęcia nie partycypuje w kasie jachtowej.

 

Odpłatność za kurs nie obejmuje również kosztów egzaminu, który wynosi 300 PLN /150 PLN/ oraz opłaty za wydanie patentu - 50 PLN /25 PLN/.

Kwoty w nawiasach dotyczą osób uczących się, które nie ukończyły 26 roku życia i przedstawią kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki.

Opłaty te są wnoszone w dniu egzaminu do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej.

Zgłoszenia na kurs można dokonać u organizatorów;

Jan Józefczyk  +48 602 432 689        

Stanisław Czerewin  +48 605 294 741