„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Szkolenia Warsztaty meteorologiczne

Szkolenie, którego dotyczy niżej zamieszczone ogłoszenie odbyło się zgodnie z planem. Tekst ogłoszenia pozostaje na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.

Tradycyjnie jak co roku w sezonie zimowym Jacht Klub Nisko organizuje szkolenia  dla wszystkich żeglarzy, którzy chcą pogłębiać swoją żeglarską wiedzę.

W tym sezonie proponujemy szkolenie z zakresu meteorologii.

Być może jest to najbardziej zaniedbana przez żeglarzy dziedzina wiedzy a przecież to właśnie od znajomości zjawisk meteorologicznych i ich zrozumienia w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo rejsu. Rozwój internetu oraz innych technologii sprawił, że zaawansowane serwisy meteo prowadzone przez służby meteorologiczne i hydrologiczne wielu państw są często bezpłatnie dostępne dla nas żeglarzy. Umiejętność pozyskiwania prognoz pogody z różnych źródeł oraz ich właściwa interpretacja pozwala na bezpieczne i równocześnie efektywne zaplanowanie trasy reju.

Tak więc mamy  nadzieję, że organizowane przez nas warsztaty meteorologiczne skutecznie przybliżą wszystkim uczestnikom te zagadnienia.

Zajęcia w ramach kursu odbędą się w dniach 8 lutego (sobota, od godz. 11.00 do 19.00) i 9 lutego (niedziela, od godz. 09.00 do 14.00)  2014 roku w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Nisku przy ul. Chopina 31.

Organizowany przez nasze Stowarzyszenie dwudniowy kurs poprowadzi IŻ PZŻ kpt. Maciej Mickiewicz.

Ogromne doświadczenie żeglarskie i posiadana wiedza merytoryczna z zakresu meteorologii  stanowi ogromny atut każdego kursu prowadzonego przez kpt. Mickiewicza.

Szczegółowy program szkolenia możecie znaleźć tutaj (załącznik) .

Odpłatność za kurs dla członków Jacht Klubu Nisko - 70 pln

Odpłatność za kurs dla uczestników nie będących członkami Jacht Klubu Nisko - 90 pln

Wpłat za uczestnictwo w szkoleniu  należy dokonywać na rachunek bankowy Jacht Klubu po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym u kol. Staszka Czerewina (605 294  741)

Ze względu na fakt, że w warsztatach może brać udział max. 14 osób - o uczestnictwie w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Oczywiście członkowie Jacht Klubu Nisko będą zapisywani w pierwszej kolejności.

Koszt szkolenia obejmuje;

- szkolenie teoretyczne i praktyczne

- poczęstunek podczas przerw (serwis kawowy).